İnşaat

Home » SafeFleet pentru industrii » İnşaat

İnşaat firmaları, bir şantiyenin açılması, muhafaza edilmesi, işletilmesi ya da kapatılması bakımından oldukça karmaşık operasyonlar yürütmektedirler. İnsan kaynaklarının, sıklıkla şantiyeden daha fazla kullanılan ekipmanların şantiyeye tedarik edilecek ekipmanların, şantiyedeki nakliye atıklarının dağıtılması, teslimat açısından ara aşamalarının sürelerine ve inşaat lehtarları tarafından talep edilen sürelere riayet edilmesi, şantiye yöneticileri açısından gerçek bir zorluktur.

Bahsedilen tüm bu operasyonlar, ithalat maliyetlerini oluşturmakta ve kaynakların etkili bir şekilde yönetimi, kayıp ve kar arasındaki farkıoluşturmaktadır. Araç ve ekipmanlara bağlı maliyetler, bunlardan en önemlileridir (sürücü maaşları, yakıt, sigorta, bakım ve onarımlar). Ayrıca, yakıt hırsızlığı, yasa dışı seyahatler ve şantiyedeki kayıp zamanın da oluşturduğu kaçınılmaz kayıpları da göz önünde bulunduracak olursanız, durum inşaat firmaları yönetimi açısından daha da vahim bir hal almaktadır.

Tüm bunları ele alacak olursak SafeFleet X700, her şeyi kontrol altında tutmak için sarf ettikleri çaba açısından filo yöneticileri için oldukça değerli ve kaçınılmaz bir enstrüman/değer temsil etmektedir:

SafeFleet, aşağıdakilere olanak sağlamaktadır:

  • tüm araç ve şantiye faaliyetini izleme: güncel konum, durdurma, bekleme, seyahatler
  • yakıt hırsızlığı ve gizli seyahat engelleme ve tespit
  • çalışma süresi ve şantiye motor çalışma süresini kaydetme
  • verilen alana girme/alandan çıkma durumunda alarm oluşturma
  • tuşlarını kullanarak sürücü kimlik tespiti
  • araç CAN busundan veri toplama
  • sıcaklık ve kağı temas sensorlarına bağlantı
  • filo güvenliği: panik butonu, uzaktan immobilizasyon
  • kar kaldırmaya ilişkin özel raporlar (CNADNR indirimleri için oldukça faydalıdır)

Kar temizlenmesini bildirir

Büyük inşaat firmaları, operasyonel maliyetler üzerinde önemli tasarruflar sağlayarak araç ve şantiyelerinde SafeFleet X700 sistemini başarılı bir şekilde kullanmaktadırlar:

Show Comments