Tarım

Home » SafeFleet pentru industrii » Tarım

Tarım sektöründe faaliyet gösteren firmalar için yakıt tüketimi izleme ve çalışma saatleri içerisinde tesisin koordine edilmesi, iş açısından temel unsurları temsil etmektedir.

Tarım sektöründeki ağır iş tesisleri açısından, hareket etme hızı genellikle düşüktür fakat büyük miktarda yakıt tüketimi gerçekleşmektedir. Dahası, tesis ile iş yapısının tamamlanması net fiziksel sınırlardan yoksun olan bir tarımsal alan olduğunda daha da güçleşmektedir.

Tarım arazilerini portalde haritada gösterir

SafeFleet X700 GPS filo izleme sistemi, kullanıcılara filo yöneticisi tarafından izlenebilmesi adına harita üzerindeki alanların ve ilgili iş alanlarını belirleyebilme imkanı sunmaktadır. Güncel izleme yazılımı uygulaması SafeFleet Portalanın yardımı ile ön tanımlı bu alanların her aşaması, öncecinde tanımlanacak bir telefon numarasına sinyallenmektedir. Dolayısıyla da çalışma saatleri, yakıt tüketimi ve sarf edilen efor, iş alanı dışındaki alanlarda azalmaktadır.

SafeFleet Portalı uygulamasının en önemli özelliği, sürücü tarafından yapılan seyehatlere ilişkin çeşitli raporlar sunmasıdır. Uygulamamız tarafından sunulan bu detaylı raporlar, belirtilen süre zarfında her aracın tükettiği yakıta ilişkin bilgi vermektedir.

Her araç hakkında şu bilgiler alınabilmektedir: kilometre, yakıt miktarı, faaliyetsizlik süresi, hareket halindeki tüketim, sürüş halindeki tüketim, toplam tüketim ve uygulama ile hesaplanan ortalama tüketim. Bu veriler, maliyet farklının özellikle tüketim yakıt miktarı nedeni ile oluştuğu gerçeğini göz önünde bulunduracak olursak tarım sektöründeki filo yöneticileri açısından oldukça önemli bir husus haline gelmektedir.

Dolayısıyla da, iş alanın tamamlanması, araçların yaktı tüketimi etkinliği ve sürekli izlenmesi tarım alanındaki firmalara operasyonel maliyetlerini düşürme şansı vermektedir.

Bir litremetrik prob ile tespit edilen yakıt hırsızlığı

Bir litremetrik prob ile tespit edilen yakıt hırsızlığı

Romanya’daki en büyük tarımsal üretim firması olan TCE 3 Brazi gibi Pazar liderleri, Romanya’daki en büyük tahıl tüccarı olan Cargil ile sahibi olduğu 190 traktör üzerinde SafeFleet sistemini kullanmaya çoktan başlamıştır.

Show Comments