Ne tür tasarruflar yapabilirim?

Home » SafeFleet » Ne tür tasarruflar yapabilirim?

fuel2-180x188

Bir filo GPS izleme sistemi seçmeniz için en iyi neden, firmanızın operasyonel maliyetlerinde görülebilecek olan önemli tasarruflardır.

Her şey, basit bir gözlemden geçer: insanlar, izlendiği zaman davranışlarını değiştirirler. Kullandıkları araca karşı daha sorumlu davranmaya başlarlar, daha etkilidirler,, zamanında çalışırlar, sahte seyahatler ortadan kaybolur, araçların yakıtı bu kadar çabuk bitmez.

SafeFleet X700 sistemini sağladığı tasarruflar, filonuzun operasyonel maliyetlerinin minimum %20’si kadardır.

  • Safefleet Silver üyelik fiyatı, her şey dahil 24 ay
  • İşiniz :
  • Ne tür kazançlar/tasarruflar elde edilebilir? (en olumsuz senaryoya göre)
  • Ara-toplam

  • Elde edilen toplam tasarruf


Show Comments